Over ons

De Oecumenische Basisgroep Venray e.o. is een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven stichting.

Gekozen is voor de stichtingsvorm, maar gestreefd wordt naar het functioneren als een vereniging van mensen die samen willen vieren en elkaar inspireren. Mede daarom wordt het stichtingsbestuur binnen de basisgroep stuurgroep genoemd.

Naast de stuurgroep kent de stichting een vieringengroep.

De stuurgroep bestaat uit vijf leden.

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Twee leden

Een stuurgroeplid is tevens lid van de vieringen groep

Stuurgroep
De stuurgroep vergadert regelmatig om de gang van zaken te bespreken. Zij roept minstens een keer per jaar een vergadering bij elkaar waarin zij verslag doet van het afgelopen jaar en financiële verantwoording aflegt.
In voorkomende gevallen vertegenwoordigt de stuurgroep de Basisgroep naar buiten.

Vieringengroep
De vieringengroep stelt een jaarthema vast en maakt een schema van vieringen met maandthema’s. Voorbereiding van vieringen en het leiden van vieringen is steeds in handen van een klein groepje van leden van de basisgroep. De samenstelling van deze voorbereidinggroepjes is per maand wisselend.

Initiatiefnemers
De organisatie van bezinningsdagen, zen weekenden, bezoeken aan kloosters wordt verzorgd door leden die daartoe het initiatief nemen.