Contact

Secretariaat Basisgroep Heel de Kerk, Heel de Wereld
Mevrouw A.Broerse

Stuur uw bericht naar: a.broerse (at) kpnmail.nl

NL43 RABO 0173 9641 25 t.n.v Stichting Heel de Kerk Heel de wereld

Adres van samenkomst: Geen postadres
Kemphaan
Kennedyplein 1
5801 VH Venray
Viering 10.15 uur en daarna koffie drinken