VoorgangerOoit hadden we gewijde voorgangers. Deze mensen waren zo verstandig om hun kennis en ervaring te delen, en ook de leden van de groep te laten groeien tot kritische mensen die weliswaar een duidelijke mening hebben, maar ook ruimte geven aan andere inzichten. Juist in de uitwisseling ontstaat de mogelijkheid om van elkaar te leren.

Onze bijeenkomsten worden door groepjes steeds wisselende mensen voorbereid. Zij gaan ook zelf voor. Er is dus geen gewijde voorganger, geen priester, geen dominee.

Wel dragen onze bijeenkomsten een christelijk geïnspireerde sfeer, we zoeken en vinden samen onze weg, en we hechten aan de inbreng van alle aanwezigen. Allemaal zijn we een facet van de prachtige diamant die onze wereld is.

Geplaatst op Categorieën Algemeen