Viering: Taizé-viering

05 juli 2024

Taizé-viering.
Aanvang: 19: uur
Liederen oefenen: 19:00 uur

LET OP, EEN NIEUWE LOKATIE
In de voortuin van het PKN-kerkje in Blitterswijck.
Maasweg 27 Blitterswijck.

Een tip:
Vanwege wegwerkzaamheden is de weg naar Blitterswijck vanaf Wanssum afgesloten. Volg – komend vanuit Venray – bij de rotonde van Wanssum direkt de Parallelweg. Zie bijgaande routebeschrijving.

Namens de werkgroep,
Jack Gardeniers

Geplaatst op Categorieën Archief

Oecumenische Basisgroep Venray

Welkom op de website van de Oecumenische Basisgroep Venray e.o.

De Basisgroep bestaat uit mensen die zich willen laten inspireren door de weg van de profeten van Israël, de boodschap van het Evangelie en hedendaagse mensen die ons inspireren. Samen delend met elkaar,  met aandacht voor de wereld om ons heen, in beweging blijvend, open en uitnodigend naar buiten. Elke tweede en vierde zondag van de maand vieren wij dit met elkaar. Tijdens Paas- en Kersttijd wordt van dit ritme afgeweken. Iedereen is welkom en allen zijn genodigd om mee te doen.

De vieringen beginnen zondag morgen om kwart over tien in de Kemphaan aan het Kennedyplein in Venray. We drinken na afloop samen koffie of thee en delen lief en leed. Iedereen is welkom!

In september 2019 vierden we 35 jaar bestaan van onze Basisgroep, met het thema ‘Je gedragen weten’. In het najaar 2024 zullen we ons 40 jaar bestaan! Hoe? Daar zijn we nu druk mee bezig. Informatie hierover  komt later.

Sinds 1 januari zijn we verhuisd  naar De Kemphaan, Kennedyplein 1 in Venray.
De oorlog in Oekraine houdt aan. Een nieuwe oorlog teistert Israël en het palestijnse volk.
We blijven verbonden met allen die lijden aan verschrikkingen van deze oorlogen.! 
Mocht u later de viering willen zien, deze staat in de rubrief archief, in een PDF, op onze site. PDF’s kunnen afgedrukt worden op A4 formaat!

Met vriendelijke groeten namens de stuurgroep, Monique van Nispen

Geplaatst op Categorieën Algemeen

Vieringengroep

Boek je bent geleefd, zeg ons hoe te leven

Voor U ligt het vieringenrooster voor de periode december 2023 tot en met november 2024. Als kleine werkgroep zijn wij gestart bij het woord ‘kompas’. Daarbij dachten wij aan de levensweg van eenieder en de richting die je daarop gaat of denkt te moeten gaan. Wij stelden ons de vraag of en wat ons geloof, onze spiritualiteit en het Boek waaruit wij lezen daarover te zeggen heeft? En we raakten niet uitgepraat! Wie bepaalt de weg die wij gaan; hoe grijpen pech en geluk onderweg aan op de route die wij gaan; wie gaan en gingen ons voor; zijn er meerdere wegen die ons thuis brengen; hebben wij compassie voor wie de weg niet gemakkelijk valt of wie verdwaalt; durven we spreken over een bestemming waarnaar we op weg zijn? Een lied van Huub Oosterhuis zingt ‘Boek je bent geleefd, zeg ons hoe te leven’ – het is de leiddraad geworden voor het liturgisch jaar dat voor ons ligt.

Wij hopen van harte dat de verderop aangegeven thema’s voorbereiders zullen uitnodigen een handvaten zullen geven om er zelf verder mee aan de slag te willen gaan. Meer dan een eerste stap in de goede richting kunnen ze niet zijn. Wees er wijs mee, maar wees er ook eigen-wijs en creatief mee, dat is echt onze uitdrukkelijke wens.

Ton, John en Virginie

Geplaatst op Categorieën Algemeen

VoorgangerOoit hadden we gewijde voorgangers. Deze mensen waren zo verstandig om hun kennis en ervaring te delen, en ook de leden van de groep te laten groeien tot kritische mensen die weliswaar een duidelijke mening hebben, maar ook ruimte geven aan andere inzichten. Juist in de uitwisseling ontstaat de mogelijkheid om van elkaar te leren.

Onze bijeenkomsten worden door groepjes steeds wisselende mensen voorbereid. Zij gaan ook zelf voor. Er is dus geen gewijde voorganger, geen priester, geen dominee.

Wel dragen onze bijeenkomsten een christelijk geïnspireerde sfeer, we zoeken en vinden samen onze weg, en we hechten aan de inbreng van alle aanwezigen. Allemaal zijn we een facet van de prachtige diamant die onze wereld is.

Geplaatst op Categorieën Algemeen